زارع پور مطرح كرد؛ اتصال بیشتر از هزار روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: از آغاز دولت ۱۲۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: پروژه های بزرگی در حوزه گاز، آب، معدن، بهداشت و درمان و ارتباطات در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. وی ادامه داد: از آغاز دولت ۱۲۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار و حدود ۵۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و آمار روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به اینترنت از ۵۸ درصد به ۹۱ درصد رسید. (۳۱۳۲ روستا)