در مواجهه با تحقیقات آنتی تراست؛ گوگل از عملکرد خود در اروپا دفاع می کند

روش سئو: به گزارش روش سئو، گوگل در رویارویی با تحقیقات رگولاتورهای آنتی تراست اتحادیه اروپا، در ماههای آینده از شیوه خود در پیروی از قانون بازارهای دیجیتال دفاع می کند.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، بعد از آنکه رگولاتورهای آنتی تراست اتحادیه اروپا تحقیق در رابطه با نقض احتمالی قانون بازارهای دیجیتال را آغاز کردند، گوگل هم اعلام نمود همچنان از شیوه خود در پیروی از این قانون دفاع خواهد نمود. مدیر رقابت گوگل در اطلاعیه ای ایمیلی نوشته است: ما برای پیروی از قانون بازارهای دیجیتال تغییرات قابل توجهی در شیوه عملکرد سرویس هایمان در اروپا ایجاد کردیم. ما همچنان در ماههای آینده از روش خود دفاع می نماییم.