مدیركل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الكترونیك خبر داد؛ کاهش زمان استعلام دستگاه های اجرائی در پنجره واحد مدیریت زمین

روش سئو: مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیک از کاهش زمان استعلام دستگاه های اجرائی در پنجره واحد مدیریت زمین و صرفه جویی در قطع درختان آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری با موضوع پنجره واحد مدیریت زمین که امروز پس از ظهر همزمان با نمایشگاه محیط زیست در مصلی امام خمینی (ره) انجام شد با اشاره به تغییرات دیجیتالی شدن حوزه ICT اظهار داشت: در تغییراتی که در عرصه فناوری های حوزه ICT اتفاق افتاده رویکردمان را از دید سنتی وتهیه مدارک کاغذی تغییر داده ایم و به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته ایم. وی گفت: ابزارهای آی سی تی می خواهند پدیده زمین خواری در کشور را حل کنند ما با یک رویکرد پلتفرمی سعی کردیم این مسئله را حل نماییم. وی ادامه داد: سکویی برای این کار طراحی شد که بتواند دو موضوع را حل کند، نخستین موضوع این است که مردم با تعامل با دستگاه های اجرائی نیاز دارند استعلام مختلفی دریافت نمایند، حدود ۲۵ دستگاه در این پروسه درگیر هستند این پروسه گاهی دو سال زمان می برد حال این که با بوجودآوردن این سکو این مدت زمان به کمتر از ۹۰ روز رسیده است. البته هنوز مطلوب نمی باشد و باتوجه به اینکه دستگاهها باید سریع الکترونیکی شوند باید این زمان را کمتر نماییم. مباشری افزود: برمبنای محاسبات انجام شده با الکترونیکی شدن دستگاهها، بین ۵تا ۶ اصله درخت صرفه جویی در درخت و محیط زیست شده است. مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در عرصه دوم که از نظر فناوری جذابتر است، سعی کردیم با پایش مستمر، اراضی کشور را از اراضی کشاورزی یا ملی تمایز دهیم. به همین دلیل تصاویر هوایی را با الگوریتم هوش مصنوعی طراحی کردیم که بتوانیم تصاویر قبل و بعد یک منطقه را دریافت و بررسی نماییم. مباشری اشاره کرد: با عنایت به این که تصاویر ماهواره بصورت رایگان وجود داشت و سایر پلت فرم ها به این داده ها کمک می نماید، الگوریتم هوش مصنوعی طراحی کردیم که تصاویر قبل و بعد را دریافت نماییم و تخلفات احتمالی را برمبنای آن بتوانیم تشخیص دهیم و به ۵ دستگاهی که متولی صیانت از اراضی هستند این پرونده ها را بصورت الکترونیک ارجاع می دهیم و در صورت احراز تخلف این مسئله به قوه قضاییه می رود. ایشان سپس اظهار داشت: در امتداد پایش تصاویر با هوش مصنوعی هم اکنون با چند شرکت دانش بنیان درحال فعالیت هستیم که یکی از آنها ۸۷ درصد و دیگری ۸۳ درصد الگوریتم های هوش مصنوعی را پایش کرده اند. همین طور امیدواریم این میزان در سال آینده ارتقا پیدا کندو به بالای ۹۰ درصد برسد.

منبع: