زارع پور مطرح كرد؛ ضرورت عرضه برنامه دستگاههای اجرایی در استفاده از تکنولوژی های جدید

روش سئو: به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات با بیان این که بر مبنای برنامه هفتم توسعه در سال آینده دستگاه ها باید برنامه خویش را جهت استفاده از تکنولوژی های جدید در چارچوب آیین نامه های پیشنهادی به دولت ارائه نمایند.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد و در این نشست پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی مورد بررسی قرار گرفت. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ضمن اشاره به بندهای قانونی پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: باید با تمام ظرفیت برای مرتفع ساختن موانع اقتصاد دیجیتال تلاش نماییم به همین دلیل جلسات کمیسیون راهبری به صورت جدی و منظم باید برگزار گردد و چالش های احصا شده حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد تا این حوزه به جایگاه شایسته خود در کشور برسد. وی ضمن اشاره به مشکلاتی که در مدت اخیر برای بعضی از پلت فرم ها ایجاد شده، اظهار داشت: نبود قانون در این عرصه سبب بی انگیزگی و نگرانی مدیران پلت فرم ها و فعالان این حوزه شده و باید با تدوین لوایح قانونی لازم و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، این حوزه را نظام مند کرده و حقوق و تکالیف سکوها و کاربران مشخص کرد. رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این که بر مبنای برنامه هفتم توسعه در سال آینده دستگاه ها باید برنامه خویش را جهت استفاده از تکنولوژی های جدید در چارچوب آیین نامه های پیشنهادی به دولت عرضه کنند، خاطرنشان کرد: این اتفاق می تواند منجر به ایجاد یک موج گسترده برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی در کشور شود. در این نشست همینطور رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات گزارشی از روند بررسی آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارها ارائه نمود. بر طبق این گزارش، اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خویش را در رابطه با پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی مطرح نمودند و مقرر شد این نظرات در جلسه ای دیگر به جمع بندی برسد و برای تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال عرضه شود.

منبع: