خوانساری مطرح كرد؛ تشکیل آینده حکمرانی با دولت پلتفرمی هوشمند

به گزارش روش سئو، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی مجوزها همچون تجربیات دولت پلتفرمی است که در ایران پیاده شده است.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: امروز در هفتمین کنفرانس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربرد هوش مصنوعی دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه حاضر شدم و در این رویداد تاکید کردم که دولت پلتفرمی هوشمند و دیجیتال، آینده حکمرانی را شکل می دهد.
وی اضافه کرد: دولت پلتفرمی هوشمند، تلاش می کند خدمات عمومی دولت را با استفاده از ابزارهای فناورانه و با اتکا به توان بخش خصوصی، به مراتب روان تر، ارزان تر و هوشمندانه تر به مردم ارائه نماید.
خوانساری در انتها اظهار داشت: در ایران هم، مسیر در این راستا حرکت می کند و پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی مجوزها همچون تجربیات دولت پلتفرمی است که در ایران پیاده شده است.

منبع: