دبیر شورای عالی فضای مجازی: مصوبه ممنوعیت استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد

به گزارش روش سئو، دبیر شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: مصوبه در ارتباط با ممنوعیت استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در اینباره نادرست است.

به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاههای قید شده در شروع ابلاغیه هستند.
وی با اشاره به اینکه این سند و به صورت خاص بند ششم آنکه درمورد ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، اضافه کرد: برداشت های صورت گرفته در رابطه با این که مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم نمایند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: اساسا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.
آقامیری در انتها اظهار داشت: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می آورد.