سرمایه همراه اول به ۸۹۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد

روش سئو: با موافقت اکثریت سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده همراه اول، سرمایه ثبتی شرکت ارتباطات سیار ایران به ۸۹۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
به گزارش روش سئو به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران بامداد امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ با حضور ۹۱ درصدی سهامداران و به ریاست علی بقایی رئیس هیات مدیره این شرکت در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار گردید. تصمیم گیری درباره ی «افزایش سرمایه»، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، همچون دستوراتی بود که با اکثریت آراء در تمامی بندها به تصویب رسید. در این مجمع ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت شاخصهای مالی همراه اول، به اهمیت دلیل ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه چهار هزار میلیارد تومانی به شرح ۱۴۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و ۲۶۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نیز پرداخته شد. سیدعباس نوربخش، معاون مالی و تدارکاتی همراه اول با اشاره به اینکه اصولاً تصمیم به افزایش سرمایه اقدامی مثبت در جهت تامین منافع آتی سهامداران است برای اینکه منابع مالی جدید در طرح های توسعه ای به کار گرفته می شود که در نهایت این طرح جدید منجر به کسب سود برای شرکت می شود، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار ایران در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ترتیب افزایش سرمایه های ۲۰۰، ۵۶۰، ۹۶۰ و ۲۸۰۰ میلیارد تومانی داشته است. امروز نیز با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی حدودا ۳۰۰ میلیارد تومانی، پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران با ۱۸.۶ درصد افزایش به ۸۹۲۰ میلیارد تومان رسید. همین طور افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد تومان به مدت دو سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت. سهامداران حاضر و برخط که از راه live.mci.ir پیگیر مجمع عمومی فوق العاده همراه اول بودند، ضمن طرح درخواست و سوالات فنی و تخصصی از مدیرعامل و معاون مالی و تدارکاتی همراه اول که تماما توسط مهدی اخوان بهابادی و سیدعباس نوربخش پاسخ داده شد، در انتها با تمامی بندهای دستور جلسه موافقت کردند.

منبع: