توسط مركز ملی فضای مجازی؛ میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بزودی اعلام می شود

به گزارش روش سئو، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: به زودی درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات رسماً اعلام خواهد شد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای شاخصهای دقیق، ارزیابی کرده و به زودی درصد پیشرفت پروژه را رسماً اعلام خواهد نمود. وی ادامه داد: وظیفه نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات برعهده مرکز ملی است و در ارزیابی جدید، عملکرد تمام دستگاه ها به دقت بررسی شده است.