رییس آزمایشگاه IT اعلام كرد؛ نحوه ارزیابی خدمات رایانش ابری و توزیع محتوا در کشور

روش سئو: رئیس لابراتوار IT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پروژه ملی ارزیابی خدمات رایانش ابری در امتداد پایش استانداردهای خدمات شبکه ملی اطلاعات آگاهی داد.

به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مهدی حسین پور در ارتباطات با پروژه ملی لابراتوار ارزیابی خدمات رایانش ابری و خدمات توزیع محتوای کشور اظهار داشت: لابراتوار ارزیابی خدمات توزیع محتوا و رایانش ابری، با هدف ارزیابی کیفیت ارائه خدمات توزیع محتوا و رایانش ابری در کشور به وجود آمده است.
وی همین طور با اشاره به جزییات این پروژه اظهار داشت: این سامانه امکان ارزیابی کیفیت نحوه توزیع محتوا برمبنای پارامترهای کیفیت سرویس شبکه در محلهای مختلف کشور و افزایش سرعت بارگذاری وب سایت های استفاده کننده از خدمات توزیع محتوا را دارد.
حسین پور اضافه کرد: در این سامانه همچنین، نحوه ارائه خدمت رایانش ابری در بخش های مختلف مربوطه شامل زیرساخت فیزیکی، کیفیت و سرعت ارائه خدمات، خاصیت هایی امنیتی و قابلیت های کسب و کاری ارزیابی و مورد سنجش قرار می گیرند.
رئیس لابراتوار IT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ی نحوه ارزیابی خدمات رایانش ابری و خدمات توزیع محتوای کشور در سامانه مذکور، توضیح داد: ارزیابی خدمات فوق به دو صورت خودکار و مبتنی بر پارامترهای استخراج شده توسط موتورهای نرم افزاری و عینی مبتنی بر تجربه افراد خبره این حوزه ها به انجام می رسد. در بخش اتوماتیک موتورهای نرم افزار بصورت خودکار و در زمان های مشخص، کیفیت سرویس را رصد و نتایج را در سامانه ارائه می کنند.
وی در آخر بیان کرد: در بخش دیگر ارزیابی افراد خبره، آزمون هایی که نیازمند تجربه و دانش افراد خبره دارد را انجام و نتایج را در سامانه ثبت می کنند، همین طور ترکیب دو ارزیابی خودکار و عینی، دقت نتایج ارزیابی را در سامانه بالا برده و نتایج آنرا قابل استناد تر می کند.
لازم به ذکر است نمایش متوسط کیفیت خدمات، مشاهده اطلاعات مربوط به ارائه دهندگان خدمات cloud و خدمات CDN، ثبت درخواست آزمون کارکردی (غربالگری) برای ارائه دهندگان خدمات ابری و CDN همچون امکانات این سامانه است که ذی نفعان آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امتداد رصد شبکه ملی اطلاعات، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در امتداد رصد ارائه سرویس، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ابری و اپراتورهای عرضه کنند خدمات توزیع محتوا(CDN) می باشند.