معاون سازمان فناوری اطلاعات: نظارت والدین در پیام رسان های بومی ممکن شد

به گزارش روش سئو، معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: صیانت از حریم کودک در فضای مجازی یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از تنظیم گران حوزه فناوری اطلاعات کشوراست.

به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران که در جلسه تشریح جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده، با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب وکارهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند، نقش آفرینی کند بدین سبب سازمان فناوری اطلاعات ایران در عرصه صیانت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم گر برنامه هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.
وی با اعلان اینکه در بعضی حوزه ها سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان تنظیم گر شناخته شده و درحال فعالیت است، اشاره کرد: این سازمان در عرصه پیامرسان ها کارهای تنظیم گری را آغاز نموده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از عناوینی که در این بستر مهم می باشد، مورد توجه قرار داده است. بهمین منظور، پیامرسان ها ملزم شده اند که قابلیت های فنی را فراهم آورند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت ها می شود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت مؤثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش وپرورش و سایر ارگان های مرتبط دارد تا کارهای مؤثری را انجام دهد، اشاره کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل گری بخش خصوصی با بخش های اجرائی، دولتی و حتی در میان مجموعه های خصوصی با بوجودآوردن برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد و می تواند به عنوان تسهیل گر و کاتالیزور مؤثر باشد و در اداره کل تسهیل گری و پایش کسب وکارها درخواست ها را پیگیری میکنیم.
منکرسی نحوه پشتیبانی از شرکتها را بوسیله وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را همچون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان نمود و اظهار داشت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیابی طرح ها را پیگیری می کند.
وی، فرهنگ سازی را دیگر حوزه های فعالیت سازمان و شروع کار در این بخش را شروع به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و اضافه کرد: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت هایی سامانه های توسعه یافته بخش خصوصی فراهم می آورد تا با بهره گیری از آنها در راستای حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به این که در هر ثانیه حداقل دو کودک برای نخستین بار وارد فضای مجازی می شوند، اظهار داشت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آنرا فراهم نکنیم، بطور یقین لطمه ها و مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.
معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ سازی این است که تلنگری نیز به سازمان های دولتی زده شود تا مسؤلیت های خودرا به درستی انجام دهند.

منبع: