دبیر شورای عالی فضای مجازی : مردم چگونه در درآمد حاصل از ترافیک شریک می شوند

به گزارش روش سئو، دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام نمود.

به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به مصوبه شورایعالی فضای مجازی با عنوان «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» اظهار داشت: فعالیتهای اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند و در صورتیکه مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: اختصاص سهم و ایجاد درآمد از تولید محتوا برای مردم از دغدغه های ریاست محترم جمهور بوده که با حمایت اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی فضای مجازی در چارچوب طرحی دو فوریتی در صحن این شورا مطرح و نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب اعضا رسید که تشریفات ابلاغ آن طی خواهد شد.
آقامیری تصریح کرد: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تابحال برای عرضه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم هم در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در رابطه با سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی، اظهار داشت: به صورت مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.
آقامیری اضافه کرد: این سند به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده اما بعضی از اعضای شورایعالی نکات جدیدی داشتند که مقرر شد با همکاری اعضای شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده و نهایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: ذینفع این سند در اولویت نخست مردم هستند که امیدواریم با تشکیل انگیزه، جهشی در تولیدات محتوا در کشور بوجود آورده و شاهد منفعت تولیدکنندگان محتوا و عرضه دهندگان شبکه در این عرصه باشیم.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در انتها اظهار داشت: جا دارد از ریاست محترم جمهوری و اعضای شورایعالی فضای مجازی که در جریان بررسی و تصویب این سند حمایت قابل توجهی از محتوای مردمی داشتند، تشکر و قدردانی کنم.

منبع: