در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت؛ تصویب سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه

به گزارش روش سئو، سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن تولیدکنندگان محتوا در درآمدهای حاصله به تصویب اعضای شورایعالی فضای مجازی رسید.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نود و هشتمین جلسه شورایعالی فضای مجازی عصر امروز سه شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار گردید.
در این جلسه سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی مختلف و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در قسمت خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتا به تصویب اعضای شورایعالی فضای مجازی رسید.
به باعث این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه ای و همینطور شبکه های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. همینطور بر طبق این سند سکوها و سامانه های عرضه دهنده خدمات کاربردی به مردم هم توسعه و تقویت خواهند شد.
در جلسه شورایعالی فضای مجازی همینطور مقرر شد پیشنهادات جدید اعضای شورا نسبت به جزئیات این سند در دبیرخانه مطرح و بعد از جمع بندی، تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ آن طی شود.
رئیسی در این نشست با تأیید نکات اعضای شورا در خصوص این که این سند می تواند گام مؤثری در جهت اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای مردمی در فضای مجازی و تقویت آنها باشد، تولید محتوا و پشتیبانی از تولیدکنندگان محتوا را موضوعی مهم دانست و از دستگاههای مرتبط خواست در توجه به سیاست ها و الزامات این سند نگاهی ملی داشته باشند.

منبع: