زارع پور خبر داد؛ استفاده بیشتر از ۲ میلیون کاربر از قابلیت اتصال پیام رسان ها

به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: تعداد کاربرانی که از قابلیت اتصال متقابل پیام رسان های بومی استفاده می نمایند از مرز ۲ میلیون نفر فراتر رفته است.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در مورد پیام رسان های بومی اظهار داشت: هشت ماه پیش بود که پیام رسان های بومی به قابلیت «اتصال متقابل یا Interconnection» مجهز شدند که اخیرا مقرر است در اتحادیه اروپا برای سکوهای بزرگ بین المللی الزامی شود.
وی اضافه کرد: تعداد کاربرانی که از این توانایی در پیام رسان های ایتا، بله، آیگپ و گپ استفاده می نمایند از مرز ۲ میلیون نفر فراتر رفته است.

منبع: