زارع پور خبر داد؛ افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت همراه تا خرداد سال آینده

به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات اظهار داشت: بسته مجانی اینترنت بگونه ای است که بخش اصلی نیاز هموطنان به اینترنت را تا آخر سال تأمین کند.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش قیمت اینترنت اپراتورها اظهار داشت: با عنایت به شرایطی که اپراتورها داشتند، افزایش قیمت اینترنت ناگزیر بود.
وی اضافه کرد: ما با زیر قیمتی که اپراتورها درخواست کرده بودند موافقت کردیم و شرایطی هم برای افزایش کیفیت پیشبینی کردیم و انشاالله تا خرداد سال آینده شاهد افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت همراه باشیم.
زارع پور در ادامه در مورد بسته مجانی اینترنت به مردم اظهار داشت: ما سمت مردم هستیم؛ از اپراتورها تعهد گرفتیم که بسته مجانی برای همه مردم فعال کنند.
وی در انتها اظهار داشت: بسته طراحی شده بگونه ای است که بخش اصلی نیاز هموطنان به اینترنت تا آخر سال را تأمین کند.

منبع: