با ساخت تراشه ۳ نانومتری؛ تراشه ساز چینی تحریم های آمریکا را دور زد

روش سئو: بر اساس گزارش جدید نشریه نیکی تراشه ساز چینی SMIC  با وجود چالش های تهیه تجهیزات به سبب تحریم های آمریکا، مشغول توسعه فرایندهای ساخت تراشه ۳نانومتری است.
به گزارش روش سئو به نقل از گیزموچاینا، این تراشه ساز اجازه دسترسی به تجهیزات پیشرفته تراشه سازی ساخت امریکا را ندارد. بر اساس گزارش ها SMIC دومین نسل فناوریی های ساخت تراشه های ۷ نانومتری را توسعه داده که می توان با کمک آن پردازشگرهای موبایل تولید کرد. این شرکت چینی تصمیم دارد روی فناوری های فرایندهای تولید تراشه های ۵ و ۳ نانومتری تحقیق کند. پژوهش توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت به انجام می رسد. رهبر پژوهشگران لیانگ مونگ سونگ یکی از مدیران ارشد اجرائی شرکت و محقق برجسته نیمه رسانا است. این خبر نشان میدهد تحریم های آمریکا نتوانسته پیشرفت SMC در توسعه تراشه های پیشرفته فراتر از ۷ نانومتری را بطور کامل متوقف نماید. این تحریم ها فعالیت شرکت را کند کرده اما تلفیقی از عوامل به غلبه بر این چالش ها کمک می نماید. هم اکنون SMIC اکنون پنجمین پیمانکار بزرگ صنعت تراشه سازی بشمار می رود. اما دسترسی به ابزارهای ساخت ویفرهای پیشرفته را ندارد و همین مورد توانایی توسعه فناوری های تولید جدید را به شدت محدود می کند. SMIC به سبب تحریم ها نتوانست به ابزارهای لیتوگرافیEUV متعلق به ASML دسترسی یابد. با این وجود از فناوری لیتوگرافیDUV برای نسل دوم تراشه های ۷ نانومتری بهره برده است.