حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۴۳۷ آمریکا برای هوش مصنوعی ایمن دستورالعمل تعیین می کند

روش سئو: دولت بایدن اعلام نمود اولین گام ها را برای نوشتن استانداردها و دستورالعمل های کلیدی برای به کارگیری ایمن هوش مصنوعی مولد و شیوه آزمایش و ایمن سازی سیستم ها بر می دارد.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، انستیتو ملی استانداردها و فناوری (NIST) زیر مجموعه وزارت تجاری آمریکا اعلام نمود تا ۲ فوریه نظر عموم مردم درباره ی اجرای تست های کلیدی برای تضمین امنیت سیستم های هوش مصنوعی جمع آوری می کند. جینا ریموندو وزیر تجاری آمریکا اعلام نمود دستور اجرائی جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی درباره ی هوش مصنوعی دلیل این اقدام است. هدف از دستور بایدن توسعه استانداردهای صنعتی درباره ی ایمنی هوش مصنوعی، امنیت و اعتمادی است که به آمریکا امکان می دهد همچنان در حوزه مسئولیت توسعه و استفاده از این فنآوری به سرعت درحال گسترش باشد. این سازمان مشغول توسعه دستورالعملی برای ارزیابی هوش مصنوعی، تسهیل توسعه استانداردها و فراهم کردن محیط های آزمایشی برای ارزیابی سیستم های هوش مصنوعی است. این درخواست در حقیقت برای دریافت نظر مردم و شرکت های هوش مصنوعی درباره ی مدیریت ریسک هوش مصنوعی مولد و کاهش ریسک اخبار جعلی تولید شده با این نوع فناوری است. طی ماه های اخیر هوش مصنوعی مولد که می تواند متن، عکس و ویدئو را تولید نماید، هیجان زیادی ساخته و بیم آن می رود که تعدادی از مشاغل را منسوخ کند، در انتخابات اختلال به وجود بیاورد و احتمالاً بر انسان غلبه کند و تاثیرات مرگباری داشته باشد. طبق دستور بایدن سازمان ها باید استانداردهایی برای آزمایش و بررسی ریسک های شیمیایی، زیستی، رادیولوژیکی و امنیت سایبری تعیین کنند.