ورود شورای رقابت به نحوه فروش اینترنت اپراتورهای تلفن همراه

به گزارش روش سئو، شورای رقابت اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به عرضه بسته های اینترنتی متنوع با حجم بیشتر و مطابق با تعرفه های سازمان تنظیم مقررات کرد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در توییتی نوشت: اپراتورهای تلفن همراه در جلسه ۶۲۳ شورای رقابت ملزم به عرضه بسته های اینترنتی متنوع تر با حجم بیشتر شدند.

تعرفه ها باید مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

منبع: