در پژوهشگاه ICT برگزار شد؛ نخستین جلسه جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی

روش سئو: نخستین جلسه جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی با حضور معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ICT اجرا شد.

به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نخستین جلسه جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد. در این نشست مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همین طور مدیران بخش خصوصی فعال در عرصه هوش مصنوعی شرکت کردند.
بر اساس این خبر این جلسه با هدف جمع آوری دیدگاه ها و نظرات کنشگران و بازیگران حوزه هوش مصنوعی کشور جهت ایجاد قانونگذاری مناسب برای تسهیل در امور فعالان این حوزه اجرا شد.
در این جلسه دکتر سید محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر رضوی زاده رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنرانی پرداختند و درباره ی چالش ها و فرصت های حوزه هوش مصنوعی در کشور و جهان اظهار نظر کردند.
دکتر رضوی زاده، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه و تاکید بر قانون گذاری در عرصه هوش مصنوعی اظهار داشت: تدوین و طراحی و همین طور قانونگذاری در عرصه هوش مصنوعی موضوعی است که از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ICT تکلیف شده و هدف اصلی این جلسه این هست که همه فعالان در عرصه هوش مصنوعی خصوصاً بخش خصوصی در این جلسات حضور پیدا کنند.
وی همین طور با اشاره به اخبار مخابره شده در سطح جامعه و دولت درباره ی این که هوش مصنوعی مخاطرات زیادی دارد، اشاره کرد: بیشتر صحبت ها در این زمینه پیرامون خطرهای این حوزه است که تاکید ما در بحث قانون گذاری نگاه بیشتر به نکات مثبت است تا نه فقط مانعی برای بخش خصوصی ایجاد نشود بلکه بتوان در این زمینه تسهیلگری نیز داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این که کشورهای دیگر قدمهای بزرگی در این زمینه برداشته اند ولی همچنان قانونی کامل در این زمینه نوپا نوشته نشده است، اظهار داشت: باتوجه به فعال بودن بخش خصوصی از زمان ورود این تکنولوژی به کشور امروز شاهد این مساله هستیم که بخش خصوصی از دولت در این زمینه جلوتر است و ما نباید در دولت و حاکمیت قوانینی را وضع نماییم که سرعت رشد آنها را بگیرد.
در ادامه این جلسه دکتر سید محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به سرعت بخشی و عزم دولت در بحث قانون گذاری در عرصه هوش مصنوعی بیان کرد: این قانون باید دیدگاه و نظرات تمام فعالان بخش خصوصی را در خود ببیند تا بتواند آنچنان که متخصصان این حوزه توقع دارند قدرت مناسب را داشته باشد.
وی همین طور ضمن تشکر از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباب اهتمام و پیگیری درباره ی قانون گذاری در عرصه هوش مصنوعی خواهان مشارکت هر بیشتر بخش های خصوصی در جلسات بعدی شد.
همچنین در آخر جلسه ضمن جمع بندی نکات مهم و دریافت فرم ارزیابی از مدیران بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد تا جلسات بعدی هرچه سریع تر و با حضور بیشتری از مدیران بخش خصوصی در این زمینه برای تسهیل و تسریع در تصمیم گیری در این زمینه اجرا شود.
لازم به ذکر است این جلسه “جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی” یکی از اقدامات مهم دولت در امتداد توسعه و ترویج تکنولوژی های جدید و ارتقای سطح علمی و فنی کشور شمرده می شود.