دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: الزام دستگاههای اجرائی در ارائه خدمات هوشمند تا پایان برنامه هفتم

روش سئو: دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده ها تکالیف و پروژه های پیشران هوشمند سازی را اعلام نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده های ملی که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاهها و تبیین قوانین جدید این حوزه برگزار گردید، اظهار داشت: این جلسه برای تبیین ریل گذاری مصوبه برنامه هفتم و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در عرصه دولت هوشمند و حکمرانی داده ها انجام می شود. وی با اشاره به فرایندهای طی شده در دولت الکترونیک تا پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه کرد: هم اکنون که وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می شویم که بیش از ۵۲۰۰ شناسنامه خدمت و در حدود ۶۳ درصد متصل هستند، بطورکامل مشخص است که بعضی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، آموزش وپرورش و امور مالیاتی در این زمینه پیشرو هستند. باقری اصل با اشاره به جرم انگاری در قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی درباره ی عدم رعایت مصوبات الزام آور کارگروه تعامل پذیری، اظهار داشت: تا حالا از بند در رابطه با این مساله در این قانون استفاده نشده و امیدواریم با ارائه سرویس یکپارچه از طرف همه دستگاهها از این ضمانت اجرا در راستای سزا دهی استفاده نشود. وی ادامه داد: تا حالا ۵ جلسه کارگروه نظارتی با حضور رییس سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات برای وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف برگزار شده است. دبیر شورای فناوری اطلاعات اشاره کرد: هوشمندسازی به این معنا است که بجای مراجعه مردم به دستگاه های مختلف، دستگاه های دولتی با جاری کردن داده ها بین یکدیگر به مردم خدمت ارائه نمایند و بجای اعتبارسنجی افراد، داده ها و اطلاعات برمبنای سامانه های هوشمند و داده گاوی خدمت ارائه شود وی با اعلان اینکه تعدادی از خدمات باید حتی بدون درخواست صورت گیرد، اضافه کرد: بطور مثال برقراری بیمه نوزاد پس از تولد و یا معرفی کودک پس از ۶ سالگی به مدرسه نیاز به درخواست ندارد و بصورت هوشمند باید صورت گیرد. دبیر شورای فناوری اطلاعات به مصوبه برنامه هفتم اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این مصوبه در آخر این برنامه مردم بدون مراجعه باید صددرصد خدمات را دریافت نمایند و رتبه ما در این زمینه در دنیا باید به ۷۵ برسد. وی به پروژه ها و تکالیف ۲۰ پروژه پیشران هوشمند سازی اشاره نمود و اضافه کرد: در این دوره برنامه جدی طراحی شده و تمام موارد تبدیل به قانون شده است و باید با همکاری یکدیگر این تکالیف قانونی را به عاقبت برسانیم.