حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۴۲۹ گستره قانون برچسب زنی امنیت سایبری اروپا وسیع تر می شود

روش سئو: روش سئو: اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره قوانین برچسب زنی امنیت سایبری را بیشتر کند و بدین سان نه فقط آمازون، گوگل و مایکروسافت، بلکه بانکها و خطوط هواپیمایی نیز مشمول این قانون می شوند.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، اقدام اتحادیه اروپا برای ایجاد چنین سیستمی در حالی به انجام می رسد که شرکت های بزرگ فناوری در پی دستیابی به بازار ابر رایانشی دولت ها هستند تا بتوانند در سال های آتی رشد کنند. از طرف دیگر شکوفایی هوش مصنوعی بعد از موفقیت چت جی پی تی نیز ممکنست تقاضا برای خدمات ابررایانشی را افزایش دهد. تازه ترین پیشنهاد آژانس امنیت سایبری اروپا ENISA مربوط به طرح مجوزدهی این منطقه(EUCS) است امنیت سایبری خدمات ابر رایانشی را تضمین و تعیین می کند دولت ها و شرکتها در این منطقه چگونه یک فروشنده برای کسب و کارشان انتخاب کنند. این سند مفاد کلیدی مندرج در پیش نویس های قبلی را حفظ می نماید، مانند الزامی که غول های فناوری آمریکایی را وادار می کند تا یک سرمایه گذاری مشترک با شرکتی اروپایی ایجاد کنند تا بتوانند برای دریافت برچسب امنیت سایبری این اتحادیه واجد شرایط شوند. طبق یکی دیگر از بخش های این قانون، خدمات ابررایانشی باید در اروپا نگهداری شوند و فعالیت کنند. همین طور تمام داده های مشتریان خدمات ابر رایانشی باید در اروپا ذخیره و پردازش شود و درباب خدمات مذکور قانون این منطقه باید بر قوانین خارج از آن اولویت یابد. این الزامات باید با بالاترین سطوح امنیتی اجرا شوند. در این خصوص ۴ سطح امنیتی در نظر گرفته شده است. تازه ترین پیش نویس امکان گسترش این الزامات سختگیرانه را تا سومین سطح امنیتی تعیین کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا اکنون مشغول بررسی تازه ترین پیش نویس این قوانین هستند و کمیسیون این منطقه طرح نهایی را به کار خواهد گرفت. یک گروه لابی گری فناوری معتقد می باشد گسترده تر کردن حوزه این قانون روی طیف وسیع تری از صنایع تاثیر می گذارد.

منبع: