زارع پور خبر داد؛ اتصال بیش از ۵ هزار روستای کشور به شبکه ارتباطی

به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ازابتدای دولت تا به امروز، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ روستای جدید به شبکه ارتباطی متصل شده است.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی درباب اتصال روستاها به شبکه ارتباطی سراسری اظهار داشت: با مجاهدت همکارانم، بصورت روزانه از تعداد روستاهای فاقد ارتباط کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: خوشحالم که از شروع دولت تا به امروز، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ روستای جدید را به شبکه متصل کردیم.

منبع: