جزییات برنامه هفتم توسعه؛ سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می شود

روش سئو: مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه های اجرائی اقدام نماید.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بامداد امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع ماموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا انتهای سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.
مطابق با بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، بمنظور ارتقای راندمان و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظفند تا انتهای سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) های پیشران به همراه سازوکارهای تامین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
گزارش پیشرفت این بند باید بصورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با بهره بردن از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای راندمان با بهره گیری از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آنرا به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح های پیشنهادی را لحاظ نمایند.