به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نشست هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت دستگاه های اجرائی انجام شد

روش سئو: هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت دستگاه های اجرائی با موضوع الگوی عمومی تحول نظام اداری و معارفه نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرائی اجرا شد.

به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست مشترکی میان مدیران ارشد و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری تحول اداری و معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه های اجرائی به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.
هشتم مهرماه امسال در شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، الگوی عمومی تحول نظام اداری به تصویب رسید.
الگوی عمومی تحول نظام اداری بمنظور ایجاد تحول در ارائه خدمت، ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی عادلانه، بهره ور و مردم پایه، هوشمند، شفاف و عاری از فساد در امتداد سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و اجرای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.
در این جلسه که با حضور عیسی زارع پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونان توسعه مدیریت دستگاه های اجرائی، معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان سازمان مذکور در شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرائی برگزار گردید، ضمن معرفی نمایندگان این شورا، نقش شورای راهبری در تحول اداری تشریح شد