زارع پور مطرح كرد؛ تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی ظرف شش ماه

به گزارش روش سئو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدند ظرف ۶ ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسانند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: دوشنبه در صحن علنی مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملّی فضای مجازی مکلف شدند در جهت بهره گیری از هوش مصنوعی برای تحول در قسمت های مختلف کشور، ظرف ۶ ماه «برنامه ملّی توسعه هوش مصنوعی» را تدوین و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسانند. وی ادامه داد: هوشمندسازی یکی از محورهای مهم برنامه هفتم است.