لاجوردی مطرح كرد؛ اعلام شاخصهای پیشرفت پروژه فیبرنوری

به گزارش روش سئو، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: پیشرفت پروژه فیبرنوری بر مبنای شاخص پوشش و اتصال ارزیابی می شود.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، امیر محمدزاده لاجوردی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به یکی از کاربران درباب زمان اعلام پورت منصوبه فیبر نوری اظهار داشت: پیشرفت پروژه فیبر در گام اول برمبنای شاخص پوشش ارزیابی می شود و در گام دوم برمبنای اتصال که در سایت iranfttx.ir مشخص است.
وی اضافه کرد: پورت منصوبه شاخص ارزیابی این پروژه نیست.

منبع: