مسئول کمیسیون نهایی سازی سند ملی هوش مصنوعی انتخاب شد

به گزارش روش سئو، مسئولیت کمیسیون نهایی سازی سند ملی هوش مصنوعی در جلسه اخیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، دکتر رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه ۱۸۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در مورد مبحث پیش نویس سند استراتژیک هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اهمیت توجه و تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی و ضرورت قرارگیری ایران در میان ۱۰ کشور برتر فعال در این عرصه در بیاناتشان در سالهای ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنایت به نقشه جامع علمی کشور و وظایف خود در تصویب اسناد فناوری های اولویتدار، تدوین و نهایی سازی سند استراتژیک حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر ستاد افزود: در سال ۱۳۹۹ مبحث تدوین سند ملی هوش مصنوعی بعنوان یکی از اولویت های کاری ستاد علم، فناوری و نوآوری عنوان شد و به سبب هم افزایی بازیگران این حوزه و مشارکت سایر دستگاه ها در تدوین این سند مکاتباتی در این خصوص صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با عنایت به تدوین چندین سند در این خصوص توسط دستگاههای مختلف، تمامی این سندها جهت تهیه سند ملی هوش مصنوعی دریافت و مقرر شد بررسی و نهایی سازی پیش نویس این سند در چارچوب میز تخصصی سند هوش مصنوعی انجام گرفته و جهت طی فرایند تصویب در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح شود.
دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان داشت: میز تخصصی هوش مصنوعی بعد از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با مشارکت سایر دستگاه ها و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، نخستین پیش نویس این سند را جهت طرح در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آماده نمود و این اولین نشست شورای ستاد با دستور پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهور اسلامی ایران است که البته با عنایت به گستردگی و اهمیت مطلب، پیشبینی می شود چندین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به این امر اختصاص پیدا کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در این نشست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گزارشی از تاریخچه هوش مصنوعی در دنیا، تعریفی از هوش مصنوعی و لزوم های آن و چرایی اهمیت تنظیم سند ملی هوش مصنوعی را بیان داشتند و مقرر شد مبحث در جلسات آتی ادامه یابد. همینطور مقرر شد که با عنایت به تخصص و تجارب دکتر سعیدرضا عاملی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، در سیاستگذاری و تدوین اسناد راهبردی ملی، مسئولیت کمیسیون نهائی سازی سند ملی هوش مصنوعی به وی واگذار شود.