تسهیل ارتباط مستعدان برتر و نخبگان با مسؤولان بنیاد ملی نخبگان

به گزارش روش سئو، سامانه ارتباط مستقیم با قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به منظور تسهیل ارتباط مستعدان برتر و نخبگان با مسؤلان بنیاد ملی نخبگان افتتاح شد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، به منظور تسهیل ارتباط مستعدان برتر و نخبگان با مسؤولان بنیاد ملی نخبگان سامانه ارتباط مستقیم با قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به آدرس sina.bmn.ir/visit افتتاح شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیادملی نخبگان، جهت استفاده مؤثر از این سامانه، درخواست ها ابتدا توسط نماینده حوزه ریاست، بررسی و به واحدهای مرتبط ارجاع می شود. در صورت عدم حصول نتیجه و یا احتیاج به ملاقات حضوری، زمان دیدار حضوری با قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تنظیم خواهد شد.

منبع: