نظر محققان آمریکایی درباره علت مرگ سالمندان مبتلا به کووید-۱۹

به گزارش روش سئو محققان دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند مرگ ناشی از کووید-۱۹ در بین سالمندان امکان دارد به علت محدودیت های ژنتیکی در تقسیم سلولی باشد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، توانایی سیستم ایمنی برای مبارزه با کووید-۱۹ تا حد زیادی به توانایی آن در تکثیر سلول های ایمنی برای از بین بردن موثر کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ بستگی دارد. این سلول های ایمنی شبیه سازی شده نمی توانند در تعداد زیاد ایجاد شوند.
نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه واشنگتن نشان داده است که توانایی بدن برای تولید این سلول های شبیه سازی شده عموما در سنین بالا کاسته می شود. این یافته ها می توانند به محققان در درک این مورد که چرا کووید-۱۹ چنین تأثیر مخربی بر سالمندان دارد، کمک کنند.
با هر تقسیم دی. ان. ای در تقسیم سلولی، کلاهک انتهایی آن که تلومر(telomere) نامیده می شود، کوتاه تر می شود. یک سلول بعد از یک سری تکرار بسیار کوتاه می شود و در یک نقطه، تقسیم آن متوقف می شود. این محدودیت برای همه سلول ها یا حیوانات اعمال نمی گردد اما برای سلول های ایمنی انسانی اعمال می شود.
“جیمز اندرسون”(James Anderson) استاد دانشگاه واشنگتن در اینباره اظهار داشت: سیستم ایمنی افراد عادی علیرغم این محدودیت تا حدود ۵۰ سالگی خیلی خوب است و بعد آن زمانی است که تعداد کافی سلول های ایمنی هسته ای به نام سلول های T، تلومرها را کوتاه کرده اند و نمی توانند به سرعت خویش را از راه تقسیم سلولی به تعداد کافی شبیه سازی کنند تا به ویروس کووید-۱۹ حمله کرده و آنرا پاکسازی کنند.
نکته مهم این است که طول تلومرها را افراد از والدین خود به ارث می برند. در نتیجه، تفاوت هایی در طول تلومرها بین افراد در هر سنی وجود دارد. برای این مطالعه، دانشمندان مدلی از ظرفیت انبساط کلونی سلول T وابسته به طول تلومر(TL) با افزایش سن ایجاد کردند. با استفاده از این مدل، آنها به صورت مجازی رابطه گسترش کلونال سلول T با مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ در جمعیت عمومی را بررسی کردند.
مدل آنها نشان داده است که یک فرد با میانگین سلول های خونساز طول تلومر(HCTL) در سن بیست سالگی حداکثر ظرفیت انبساط کلونال سلول های T را حفظ می نماید اما بعدها و با افزایش سن تا حدود ۵۰ سالگی این ظرفیت به سرعت به بیشتر از ۹۰ درصد کاسته می شود.
دانشمندان خاطرنشان کردند: جمع آوری اطلاعات درباره طول تلومر در مورد یک فرد یا جمعیت شناختی خاص می تواند به پزشکان کمک نماید تا بدانند چه کسی کمتر مستعد مبتلا شدن به کووید-۱۹ است.