شناسایی یک مکانیسم ژنتیکی عامل ناباروری مردان

روش سئو: پژوهشگران دانشگاه نیوکاسل انگلستان در مطالعه اخیرشان یک مکانیسم ژنتیکی را که می تواند موجب ناباروری مردان شود، شناسایی کرده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، محققان انگلیسی در مطالعه اخیر خود درباره علت اصلی ناباروری مردان، توضیحاتی را ارایه داده اند. دانشمندان مکانیسم ژنتیکی جدیدی را کشف کرده اند که می تواند موجب نوع حاد ناباروری در مردان شود.
جهش هایی در طول پروسه تولید مثل(زمانی که دی ان ای هر دو والد تکثیر می شود)، رخ می دهد که این امر می تواند در مراحل بعدی زندگی به ناباروری در مردان منجر شود.
اسپرماتوژنز(Spermatogenesis) پروسه رشد سلول های اسپرم است. حدودا ۲۹ مورد از جهش ها مستقیما بر ژن هایی که در این پروسه یا سایر فرآیندهای سلولی در رابطه با تولید مثل نقش دارند، تاثیر می گذارند. اسپرماتوژنز یا زامه زایی، روندی است که طی آن اسپرماتوگونیا به اسپرماتوزوآی بالغ(اسپرم) تبدیل می شود. انجام صحیح این روند برای باروری مردان بسیار لازم است.

دانشمندان در مطالعات پیشین دریافته بودند که ژن “RBM۵” نقش کلیدی در ناباروری مردان دارد. طی این مطالعه نیز دانشمندان ژن RBM۵ را در چند مرد نابارور شناسایی نمودند. آنها دریافتند این جهش ها بطور قابل توجهی موجب نوعی ناباروری غالب می شوند که در آن فقط یک ژن مورد نیاز است.
پروفسور “جوریس ولتمن”(Joris Veltman) رییس موسسه علوم زیستی دانشگاه نیوکاسل، بریتانیا اظهار داشت: اگر بتوانیم تشخیص ژنتیکی را بطور صحیح انجام دهیم، آنگاه می توانیم مشکلات ناباروری مردان را بهتر درک نماییم و دریابیم چرا تعدادی از مردان نابارور هنوز هم اسپرمی تولید می کنند که می تواند با موفقیت برای کمک باروری استفاده گردد. با اطلاعات ما و تحقیقاتی که دیگر پژوهشگران انجام می دهند، امیدواریم پزشکان بتوانند مشاوره بهتری برای زوج ها ارائه نمایند و بهترین اقدامات برای آبستن شدن را به آنها سفارش کنند.
حال دانشمندان درحال برنامه ریزی برای شناسایی و درک بهتر نقش این ژن های جهش یافته جدید شناسایی شده در اسپرماتوژنز و باروری کلی انسان هستند.

منبع: