توسط پژوهشگاه فضایی ایران؛ ساخت مدل مهندسی میکروکاوشگر ماه مورد حمایت قرار می گیرد

به گزارش روش سئو پژوهشگاه فضایی ایران از برگزاری مسابقه طراحی و ساخت کاوشگر ماه با هدف پشتیبانی از تشکل های دانشجویی و کسب و کارهای نوپای فضاپایه به منظور طراحی و ساخت مدل مهندسی کاوشگر ماه اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، نخستین دوره مسابقه طراحی و ساخت میکرو کاوشگر ماه توسط این پژوهشگاه برگزار می گردد. با عنایت به فعالیتهای روز افزون دنیا در حوزه اکتشافات فضایی و همینطور سرریز فناوری های اکتساب شده در سایر حوزه های صنعتی، پژوهشگاه فضایی ایران در نظر دارد، مسابقه طراحی و ساخت کاوشگر ماه را با هدف پشتیبانی از تشکل های دانشجویی و کسب و کارهای نوپای فضاپایه و به منظور طراحی و ساخت مدل مهندسی کاوشگر ماه برگزار کند. این مسابقه در دو مرحله برگزار می گردد. مرحله اول، مرحله طراحی است و طراحی های تیم های شرکت کننده توسط داوران بررسی می شود و تیم های منتخب بعد از تست در محیط شبیه سازی شده، با حمایت مالی پژوهشگاه فضایی ایران به مرحله دوم یعنی مرحله ساخت کاوشگر وارد می شوند. در مرحله دوم مسابقه، بعد از ساخت ربات ها، تست های کارکردی روی ربات ها به صورت میدانی انجام می شود. مشخصات فنی در نظر گرفته شده برای کاوشگر در این مسابقه، جرم کمتر از ۱۰ کیلوگرم و توانایی بررسی وجود علایم حیات در یک منطقه به شعاع ۵۰ متر، در کمتر از ۴۰ دقیقه است. همینطور کاوشگر طراحی شده باید قادر باشد مأموریت ناوبری که شامل رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است را هم با موفقیت انجام دهد. دانش و تجربه فنی به دست آمده از این رویداد می تواند در ساخت سایر ربات های کاوشگر و امدادگر که مورد نیاز سازمان ها و ارگان های مختلف در کشور است، مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: