در مركز ملی فضای مجازی؛ کارگروه ساماندهی پیام ‎رسان ها و شبکه های اجتماعی برگزار شد

روش سئو: در کارگروه ساماندهی پیام ‎رسانها و شبکه های اجتماعی مجازی بر اهمیت این مورد در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید گردید.

به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، در این دیدار دبیر شورایعالی فضای مجازی ضمن عرضه گزارشی به کارگروه در مورد آخرین وضعیت پیگیری و میزان اجرایی سازی اسناد و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مرکز ملی و همینطور ابلاغیه های قضایی موجود پیرامون ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی مجازی، بر اهمیت این مورد در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید نمودند.
در ادامه اعضای جلسه ضمن تایید ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات قبلی براصل همدلی و هماهنگی در اقدمات برای پیشگیری از رهاشدگی در فضای مجازی تاکید کرده و با بیان آمادگی برای پیاده سازی این اسناد لزوم در نظر گرفتن تحولات فضای مجازی و ایجاد نظام جامع رگولاتوری را یادآوری کردند.
همچنین مقرر شد جلسات تا حصول نتیجه نهایی ادامه یافته و از ظرفیت همه دستگاههای کشور در این مورد استفاده گردد.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی، وزرا، روسا و نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه برگزار گردید.