در آمریكا صورت گرفت؛ ارسال پستی باج افزار همراه با کارت هدیه جعلی آمازون

روش سئو: گروهی از جنایتکاران سایبری دست به ارسال پستی حافظه های فلش آلوده به باج افزار برای افراد مختلف در آمریکا کرده اند تا کامپیوتر های مردم را آلوده کنند.

به گزارش روش سئو به نقل از زد دی نت، بررسی های پلیس آمریکا نشان میدهد برای ارسال این باج افزار که در قالب حملاتی موسوم به بداتکس برای افراد ارسال شده از ظرفیت شرکت پست آمریکا استفاده شده است.
در پاکت های حاوی حافظه های فلاش آلوده ادعا شده این حافظه های فلاش حاوی هشدارهای وزارت بهداشت این کشور هستند و در بعضی از آنها هم کارت های هدیه شرکت آمازون قرار گرفته است.
حافظه های مذکور می توانند کلمات عبور تایپ شده با صفحه کلیدها را بدزدند، فرامینی را بطور مخفی بر روی کامپیوتر ها اجرا کنند، بدافزارهای مخفی را بر روی سیستم ها نصب کنند یا ترافیک شبکه های کامپیوتری درحال عبور را دستکاری و مسیردهی مجدد کنند.
پیش از این یک دفعه در سال ۲۰۲۰ نیز از این روش در آمریکا برای ارسال حافظه های فلش آلوده استفاده شده بود. در آن مقطع هکرها مدعی شده بودند این حافظه ها توسط شرکت بست بای ارسال شده اند و حاوی دستورالعمل مشاهده محصولاتی هستند که با کارت هدیه قابل خریداری هستند.

منبع: