تقی پور در گزارش روش سئو مطرح كرد؛ قانونگذاری برای حکمرانی داده همچنان در نوبت تصویب

روش سئو: عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه ۲ طرح قانونگذاری در زمینه حکمرانی داده آماده تصویب است، از این که این طرح ها در نوبت صحن قرار نمی گیرند، انتقاد نمود.
رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت ۲ طرحی که برای قانونگذاری در زمینه «حکمرانی داده» در مجلس مطرح گردیده است، اظهار داشت: بررسی طرح های مربوط به «یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» هر دو در کمیسیون های تخصصی به پایان رسیده و در نوبت ارائه در صحن مجلس هستند اما معین نیست چرا در صحن مطرح نمی شوند. وی با اشاره به این که برای قانونگذاری در زمینه حکمرانی داده اقداماتی از سال قبل در مجلس یازدهم شروع و در این راستا طرح هایی نیز ارائه شده است، اظهار داشت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» که از سال قبل به مجلس پیشنهاد شده، بیش از دو ماه است که به انتها رسیده و باید در صحن علنی برای تصویب مطرح شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاءهای موجود در یکپارچه سازی اطلاعات ملی و ارائه این طرح با هدف خدمات رسانی منسجم به مردم از طرف سامانه های حاکمیتی و دولتی و ایجاد قوانین برای اشتراک گذاری داده در سرویس دهی این سامانه ها، گفت: با وجود اهمیت این مساله و ضرورت داشتن یک قانون جامع دراین زمینه، اما هنوز هیأت رئیسه این طرح را در دستور کار قرار نداده است. تقی پور با اعلان اینکه این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد، اشاره کرد: در همین حال طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» از دیگر طرح های مربوط به حکمرانی داده است که نزدیک به یک سال است که در نوبت بررسی در صحن قرار دارد. به گفته ی ایشان، در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است و مطابق با این طرح، دستگاه های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار بموقع اطلاعات عمومی اقدام نمایند. وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به این که دو طرح مذکور همچون شاخصهای تحقق حکمرانی داده در کشور می باشند، در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح ها در نوبت ارائه در صحن مجلس قرار نمی گیرند، اظهار داشت: این مساله را باید از هیأت رئیسه پیگیری کنید.

منبع: