آخرین وضعیت طرح اعلام شد؛ نامه وزیر ارتباطات درباره طرح پشتیبانی از کاربران

روش سئو: نحوه اعمال نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی در جلسه فردای کمیسیون پیگیری این طرح بررسی می شود.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نهمین جلسه رسیدگی به طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بامداد امروز (دوشنبه) با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان دولت و بخش خصوصی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اجرا شد.
این جلسه مربوط به ادامه پروسه رسیدگی به کلیات طرح و بررسی نامه وزیر ارتباطات برای اعمال نظرات این وزارتخانه درباب طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی بود.
بر این اساس مطابق با نامه وزیر ارتباطات به رییس مجلس و نیز نامه قالیباف، رییس مجلس پیشنهاد شد نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران تطبیق داده شود.
در این جلسه موضوع نحوه بررسی اعمال نظرات این دو نهاد به بحث گذاشته شد و در نهایت سه پیشنهاد جهت بررسی این نظرات ارائه شد اما به جمع بندی نهایی نرسید.
بر اساس پیشنهادات ارائه شده، ارجاع طرح به مرکز تحقیقات و بررسی نظرات وزارت ارتباطات ظرف ۱۰ روز در این مرکز، ارجاع به کارگروه تخصصی با حضور نماینده مرکز یا بررسی نظرات در کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران بعنوان سه پیشنهاد مطرح شده اما از آنجا که جلسه به حد نصاب نرسید، رأی گیری آن به جلسه کمیسیون مشترک فردا (سه شنبه) موکول شد.
در این جلسه دکتر تقی پور رییس کمیسیون و لطف الله سیاهکلی، علی یزدی خواه و زهره الهیان موافق بررسی نظرات وزارت ارتباطات در ادامه پروسه بررسی طرح بودند اما نمایندگانی همچون نوری، زنگنه و امیرآبادی خواهان بررسی آن در مرکز پژوهش های مجلس شدند که در نهایت نیز قرار شد در این خصوص فردا رأی گیری شود.
جلسه دهم کمیسیون مشترک بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بعدازظهر فردا (سه شنبه) انجام می شود. در این نشست بررسی کلیات طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن ادامه خواهد یافت.

منبع: