کشف یک سلول جدید در قلب

دانشمندان گونه ی جدیدی از سلول را در قلب کشف کرده اند که در تنظیم ضربان و ریتم آن نقش دارد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از نیواطلس، این سلول ها “نکسوس گلیا”(nexus glia) نامیده شده اند و بنظر می رسد به تنظیم ضربان قلب و ریتم قلبی کمک می کنند و به قول پژوهشگران می توانند درک جدیدی از نارسایی و بیماریهای قلبی ارائه نمایند.
سلول های گلیال در مغز و سیستم عصبی یافت می شوند و از نورون ها پشتیبانی می کنند. این سلول ها را می توان در اندام های اصلی که سیستم عصبی محیطی در آنها گسترس می یابد نیز یافت اما تا حالا هیچ سلول گلیالی در قلب یافت نشده بود. بدین سبب در این مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه نوتردام به دنبال این سلولها در قلب گشتند.
آنها هنگام بررسی قلب گورخرماهی سلول هایی شبیه به آستروسیت ها که نوعی سلول گلیال هستند، یافتند. آستروسیت ها در مغز یافت می شوند. در ادامه تحقیقات آنها موفق به کشف این سلول ها در قلب موش ها و انسان ها شدند. این سلول جدید که نکسوس گلیا نامیده شده است در مجرای خروجی قلب(بخشی از مسیری که خون برای خروج از قلب طی می کند) قرار دارند.
مطالعات بعدی نشان داد که نکسوس گلیا نقش مهمی در تنظیم ریتم و ضربان قلب ایفا می کند. زمانی که پژوهشگران این سلولها را از قلب حیوانات خارج کردند، ضربان قلب آنها افزوده شد و در حیواناتی که با مهندسی ژنتیک تولید سلول های گلیال در آنها متوقف شده بود، ضربان قلب نامنظم شد.
پژوهشگران می گویند که این یافته ها در بعضی از نارسایی های قلبی اهمیت دارند. همچون این نارسایی ها می توان به ضربان نامنظم و تپش شدید قلب اشاره نمود. خیلی از نقص های مادرزادی در مجرای خروجی قلب قرار دارد. سلول های نکسوس گلیا نیز در این مکان یافت شده است.
“کودی اسمیت”(Cody Smith) محقق اصلی این مقاله می گوید: ما عملکرد دقیق این سلول ها را نمی دانیم اما از آن جا که حذف آنها موجب افزایش ضربان قلب می شود می توان اظهار داشت که به تعدادی از نارسایی های قلبی مرتبط هستند. ما مطالعه این سلول ها را ادامه می دهیم.
این مطالعه در مجله ی PLOS Biology انتشار یافته است.