در راستای همخوانی با قوانین آتی اتحادیه اروپا فیسبوک تبلیغات هدفمند را محدود می کند

روش سئو: طبق پست جدیدی در بلاگ متا، این شرکت از این پس اجازه نمی دهد تبلیغ کنندگان از گزینه های دقیق تبلیغات هدفمند استفاده کنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ورج، این گزینه ها آگهی ها را بر طبق میزان فعالیت و توجه کاربر در زمینه های حساس مانند نژاد یا قومیت، دیدگاه های مذهبی، اعتقادات سیاسی، سلامتی و موارد دیگر به او نشان میدهد. گراهام ماد نایب رییس بازاریابی و تبلیغات متا (فیس بوک) در این پست نوشته است: ما نگرانی های کارشناسان درباره گزینه های تبلیغات هدفمند شنیدیم مانند مواردی که این مبادرت به تجربه ای منفی برای گروههای اقلیتی منجر می شود. متا تاکید دارد گزینه های هدف گرفتن مشتریان بطور معمول بر طبق خاصیت های فردی یا فیزیکی نیست. بلکه آگهی دهندگان باتوجه به کارهای کاربر تصور می کنند گزینه های مذکور برای وی جالب باشد. با این وجود هدف گرفتن کاربران با جزییات دقیق ممکنست خطرناک باشد. ممکنست تبلیغات تهاجمی تبعیض آمیز به نظر برسند، اعتیاد را تقویت نمایند، تأثیر منفی روی رفتار داشته باشند و یا حتی به اختلالات ذهنی منجر شوند. در همین راستا این شرکت تصمیم دارد خیلی از گزینه های حساس ودقیق در تبلیغات هدفمند را حذف کند. فیسبوک درحال تصمیم به این اقدام گرفته که قبلاً در چند مورد مجبور به حذف دسته بندی های جنجالی شده بود. بنظر می رسد دلیل تغییر رویه اخیر این شرکت مربوط به حفاظت از سلامت ذهنی کاربران است. اما نگاهی دقیق تر نشان میدهد احتمالاً متا مشغول آماده سازی برای کوشش های اتحادیه اروپا جهت تنظیم قوانینی است که تبلیغات مبتنی بر ردیابی اطلاعات را ممنوع می کند. سیستم تبلیغات جهانی متا نمی تواند برخی حوزه ها را بطور کامل فیلتر کند، بدین سبب این شرکت باید دسته بندی های دقیق هدف گیری تبلیغات در سراسر جهان را حذف کند.

منبع: