تحقیق درباره نحوه استفاده غول های فناوری از داده های مالی کاربران

روش سئو: یک نهاد مدافع مصرف کنندگان در آمریکا از تحقیقات خود در مورد نحوه استفاده غول های فناوری مانند فیسبوک، آمازون و گوگل از داده های مالی کاربران آگاهی داده است.

به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، هدف از این بررسی ها حفاظت بیشتر از مشتریان و حفظ توان رقابت در بین ارائه دهندگان خدمات مالی عنوان شده است.
دفتر حفاظت از اطلاعات مالی مصرف کنندگان می خواهد درخواستی ۵۵ صفحه ای برای دریافت اطلاعات به شرکت های بزرگ فناوری آمریکا بفرستد تا مشخص شود آنها چگونه اطلاعات مالی مشتریان خدمات خودرا جمع آوری کرده، مورد استفاده قرار می دهند و چگونه از این داده ها برای بازاریابی استفاده می نمایند.
ریاست این دفتر از ماه قبل بر عهده روهیت چاپرای دموکرات گذاشته شده که قبلاً کمیسیونر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا بود و به دنبال جلوگیری از انحصارطلبی و تقویت رقابت در حوزه ارائه خدمات مالی به مشتریان است. شرکت های فناوری هنوز در واکنش به این رویدادها واکنشی از خود نشان نداده اند.

منبع: