با حكم وزیر ارتباطات؛ دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب گردید

روش سئو: علی اصغر انصاری با حکم عیسی زارع پور به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب گردید.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، با احکام جداگانه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری بعنوان «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و با حفظ سمت بعنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب گردید. عیسی زارع پور با صدور حکم «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای علی اصغر انصاری از زحمات فرهاد معارفی در این مسئولیت نیز قدردانی کرد. اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حکم انتصاب علی اصغر انصاری آمده به شرح زیر است: برنامه ریزی کلان برای توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور در تعامل با تمامی ذینفعان در بخش دولتی و خصوصی؛ راهبری و نظارت کلان و ارزیابی عملکرد کارهای ستاد وزارت، شرکتها و سازمان های تابعه برای تحقق برنامه ها و اهداف مصوب؛ ایجاد انسجام و راهبری نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت، شرکتها و سازمان های تابعه؛ ایجاد سامانه یکپارچه برخط برای پایش اطلاعات و آمار بخش و نظارت بر برنامه ها و پروژه ها و ارتقا سطح تعاملات با سازمان برنامه وبودجه و نهادهای نظارتی. همین طور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از مهدی کریمی نیسیانی، طی حکمی علی اصغر انصاری را با حفظ سمت بعنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» منصوب نمود. در حکم عیسی زارع پور خطاب به علی اصغر انصاری بعنوان مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات انتظارات زیر مطرح شده است: تشکیل شورای راهبری و برنامه ریزی و پیگیری مستمر اجرای شبکه ملی اطلاعات برمبنای سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و نظارت برخط بر پیشرفت پروژه ها؛ پیش بینی و تخصیص بودجه مورد نیاز هر یک از بخش های وزارتخانه برای اجرائی شدن شبکه ملی اطلاعات و نیز هماهنگی و همکاری سازنده با مرکز ملی فضای مجازی بعنوان نهاد ناظر بر توسعه شبکه ملی اطلاعات. علی اصغر انصاری بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران را در کارنامه خود دارد و قبل از این رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است. «معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات»، «قائم مقام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت» و «مدیرکل اجرائی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» همچون سوابق اجرائی وی در سالهای قبل است.

منبع: