سیاهكلی خبر داد؛ بررسی کلیات طرح پشتیبانی از فضای مجازی با حضور قالیباف

به گزارش روش سئو سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: کلیات طرح پشتیبانی از فضای مجازی با حضور قالیباف در کمیسیون مشترک بررسی می شود.

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: ساعت ۱۸ عصر امروز دومین جلسه کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور محمدباقر قالیباف در محل کمیسیون تلفیق انجام می شود.
وی افزود: مقرر است در این نشست کلیات طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همین طور نحوه اداره جلسات، شیوه اطلاع رسانی و حضور خبرنگاران در این جلسات و نحوه استفاده از نیروهای متخصص و توانمند هم بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کرد: خیلی از نمایندگان علاقمند هستند که بررسی این طرح نیز بصورت علنی و با حضور خبرنگاران باشد و مقرر است شیوه اطلاع رسانی و اداره جلسات امروز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع: