با داده های سنجش از دور صورت گرفت؛ پایش ماهواره ای دمای سطح زمین در ۶ ماهه اول سال جاری

به گزارش روش سئو سازمان فضایی ایران با به کارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی های تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین (LST) کشور را در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ اندازه گیری نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، دمای سطح زمین (Land Surface Temperature: LST) که به طور عمده حاصل بازتابش پوشش های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است همچون متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم های زمین (هوا کره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیندهای آنها فراهم می آورد. این نوع از دما، تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیل مندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد. دمای سطحی زمین در خیلی از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین شناسی، باستان شناسی، مصرف انرژی و غیره بعنوان یک عامل مهم مطرح شده و همچون پارامترهای مهمی است که می تواند نشان دهنده تغییرات دما در سطح زمین باشد. با تحلیل و بررسی نقشه های LST، اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده های مختلف همچون تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی های حرارتی در ارتباط با زلزله، شناسایی منابع زمین گرمایی، پایش خشکسالی و آتشسوزی را میتوان تهیه کرد. در این میان بکارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی های تصاویر ماهواره ای، یکی از طریق های اندازه گیری دمای سطح زمین است. اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران دمای سطح زمین در کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ اندازه گیری کرده است. پایش دمای سطح زمین کشور با استفاده از دمای روزانه سطح زمین میتوان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همینطور میتوان نقشه های حداکثر دمای ‏ماهیانه و فصلی را نسبت به تاریخ مشابه در سالهای گذشته مورد بررسی قرار داد. تولید و مقایسه این نقشه ها برای متخصصین در حوزه های کاربردی مختلف بسیار مهم و اهمیت دارد. ‏ با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ترا (سنجنده مادیس)، بیشینه دما ماهیانه، میانگین بیشینه دمای ماهیانه، میانگین دمای ماهیانه و حداقل دما کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به دست آمده است. بررسی ها نشان داده است که بیشترین دمای ثبت شده در کشور در ارتباط با خرداد ماه حدود ۸۰/۶ درجه سانتیگراد است و بعد از آن روند کاهش دما را شاهد می باشیم.
وضعیت پارامترهای دمایی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال
همینطور مطابق بررسی های انجام شده گرم ترین استانهای کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ استانهای خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان بوده اند.
گزارش ۶ ماهه دمای سطح زمین کشور در سال ۱۴۰۰

منبع: