توسط كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ اصول حاکم بر صدور پروانه عرضه خدمات پستی غیردولتی تصویب گردید

به گزارش روش سئو مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تصویب و ابلاغ مصوبه حاکم بر صدور پروانه عرضه خدمات پستی غیردولتی اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حسین سلامتی طباء اظهار داشت: بر مبنای مصوبه ۳۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه عرضه خدمات پستی غیردولتی در دو نوع بین الملل (برای عرضه خدمات پست داخله و خارجه) و داخلی (برای عرضه خدمات پست داخله) صادر می شود و متقاضیان دریافت پروانه می توانند در زمان عرضه درخواست به رگولاتوری نوع پروانه و سطح عرضه خدمات را برای فعالیت انتخاب و اعلام کنند. وی در تشریح سطح عرضه خدمات اضافه کرد: در این مصوبه چهار سطح عرضه خدمات برای متقاضیان پروانه تعیین شده است که بر مبنای آن دارنده پروانه در سطح یک باید در همه شهرها و روستاهای کشور، در سطح دو در تمامی شهرهای با جمعیت بالاتر از ۳۰ هزار نفر، در سطح سه در تمامی مراکز استان ها و در سطح چهار در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز، حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی داشته باشند. مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: در مصوبه ۳۲۲ کمیسیون مبالغ در ارتباط با تسهیم درآمد سالیانه، عرضه خدمات عمومی الزامی (USO) و حق امتیاز پروانه متناسب با سطح فعالیت اپراتورها به صورت متفاوت پیشبینی شده است. متقاضیان دریافت پروانه عرضه خدمات پستی غیردولتی می توانند با رفتن به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش میز خدمت، عرضه مجوزهای در ارتباط با خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور پروانه عرضه خدمات پستی یا منوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخش مصوبات از شرایط صدور این پروانه آگاه شوند.