محمد حسین كاشی: نباید قانونی نوشت که کسب وکارها را تحت تاثیر قرار دهد

به گزارش روش سئو کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: نمی توان یک شبه قانونی نوشت که لایه کسب وکار مملکت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با بیان انتقاداتی نسبت به طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی اظهار داشت: همین الان شرایط فعلی را در نظر بگیرید. چه اتفاقی درحال رخ دادن است؟ مرکزی وجود دارد، شورایی وجود دارد و این کمیسیون هم وجود دارد. اصلاً چرا باید این بستر ایجاد شود که ما مدام درحال ایجاد اصطکاک باشیم؟ ما مدام درحال درست کردن اصطکاک با قسمت های مختلف هستیم و می گوئیم اگر نشد، شما می توانید مقابل جاهای مختلف اعتراض کنید. این چهارچوب در کجای دنیا با این مدل جلو می رود؟ من منکر این نیستم که فضای مجازی بزرگ تر شده و ما حتما باید در این بستر یک رگولاتور بزرگ تر داشته باشیم. اما بهتر است که ما تجربیات چهار کشور دیگر را هم بررسی نماییم و ببینیم در این عرصه با چه مدلی کار می کنند. برای مثال در زمینه محتوا تجربیات آفکام در بریتانیا یا مدل هایی که در رگولاتوری هندوستان، چین و روسیه دیده می شود، خیلی متفاوت از شرایط ما است. در چین و روسیه و ترکیه شاید با حدود یک هفته کاری یک مجوز زیرساختی و حساس را می توان از شورا یا کمیسیون تنظیم مقررات دریافت کرد اما اکنون با سازوکاری که در این طرح پیش بینی شده چقدر برای دریافت یک مجوز طول خواهد کشید؟ فرض کنید یک نفر برای دریافت یک مجوز به اختلافی میان وزارت ارتباطات و کمیسیون عالی تنظیم مقررات برخورد کند آن وقت چه باید کند؟ما اصلاً منکر این نیستیم که وزارت ارتباطات به تنهایی نمی تواند فضای مجازی را کنترل کند، اما نمی توانیم یک شبه قانونی بنویسیم که لایه کسب وکار مملکت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: