با تفاهم ۴ جانبه دنبال می شود؛ استفاده از كاربردهای فناوری فضایی در كاهش اثر مخاطرات طبیعی

تفاهمنامه چهارجانبه میان سازمان های نقشه برداری کشور، زمین شناسی، فضایی ایران و هواشناسی کشور به منظور توسعه همکاریهای مشترک به امضا رسید.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فضایی ایران، در جهت مقابله با مخاطرات طبیعی و حفاظت از جان و مال مردم تفاهمنامه چهارجانبه میان سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان هواشناسی کشور به منظور توسعه همکاریهای مشترک به امضا رسید. این تفاهمنامه در جهت توسعه همکاری ها و انجام طرح های مشترک در حوزه های تبادل داده و اطلاعات، پیشبینی، پایش، آمادگی و مقابله با مخاطرات طبیعی و انجام طرح های مشترک در سطح کشور به امضای مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه برداری کشور، علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سحر تاجبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور رسید. ۴ سازمان متولی تولید اطلاعات پایه و کاربردی در کشور، توسعه همکاری ها و انجام طرح های پژوهشی و عملیاتی در زمینه های مشترک همچون کاربردهای فناوری فضایی، تولید محصولات مشترک کاربردی و سامانه های اطلاعات مکانی، داده های زمین مبنا با هدف بهبود پایش، پیشبینی و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی را در دستور کار خواهند داشت. طرف های حاضر در این تفاهمنامه در پشتیبانی از اجرای طرح های مشترک به منظور عرضه خدمات تخصصی به هنگام وقوع مخاطرات طبیعی، همکاری فیمابین به منظور مانع زدایی و تقویت جایگاه بخش خصوصی برای عرضه خدمات کاربردی در حوزه پایش مخاطرات طبیعی، همکاری در عرضه و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات آماری موجود در سازمان های طرف تفاهمنامه، برگزاری همایش ها و کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی مشترک، همکاری مشترک در زمینه مطالعات و پژوهش های مورد نیاز طرفین و استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کتابخانه ها، اسناد علمی و فیلمهای آموزشی تخصصی طرفین طبق ضوابط و مقررات توافق کردند.

منبع: