براساس گزارشهای جدید؛ ۱۵۰۰ كسب وكار قربانی حمله باج افزاری كاسیا شدند

روش سئو: برپایه گزارشی جدید بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ شرکت قربانی حمله باج افزاری یک گروه هکری بوسیله نرم افزار شرکت کاسیا شده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، مدیر ارشد اجرائی شرکت کاسیا اعلام نمود بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کسب وکار تحت تأثیر حمله باج افزاری گروه REvil قرار گرفته اند. گروه هکری مذکور با بهره گیری از یک نرم افزار کاسیا به سیستم های مشتریانش نفوذ و آنها را تعطیل کرده اند. فرد ووکولا مدیر ارشد اجرائی این شرکت آمریکایی اظهار داشت: به سختی می توان تأثیر دقیق حمله باج افزاری را تعیین کرد برای اینکه خیلی از شرکت های هک شده از مشتریان شرکت هایی بوده اند که خود از خدمات کاسیا استفاده می کرده اند. در همین راستا روز گذشته گروه هکری مذکور خواهان ۷۰ میلیون دلار باج شد تا اطلاعات را احیا کند.

منبع: