بررسی ارتباط ناحیه ای از مغز با میل به غذا

به گزارش روش سئو تعدادی از پژوهشگران در مطالعه اخیرشان از شناسایی ناحیه ای از مغز که وِیار یا گرسنگی انتخابی(Food Craving) را تحریک می کند، اطلاع داده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تی ان، محققان دانشگاه “آبردین” اسکاتلند با کمک محققان دانشگاه لستر انگلیس به تازگی موفق به شناسایی ناحیه ای از مغز که میل به مصرف غذای غنی از پروتئین را ایجاد می کند، شناسایی کرده اند.
دکتر “فابین نانیکس”(Fabien Naneix) در اینباره اظهار داشت: یافته های ما بسیار مهم می باشد چونکه مصرف پروتئین به منظور زندگی ضروری می باشد. پیش تر به صورت گسترده ای مطرح شده بود که یک رژیم غذایی کم پروتئین با چاقی در ارتباط می باشد وحال نتایج به دست آمده از این یافته جدید به ایجاد درمان های هدفمند برای چاقی کمک می نماید.
محققان دریافتند وقتی موش ها از یک رژیم غذایی کم پروتئین پیروی می کنند، منطقه خاصی از مغز به نام “ناحیه تگمنتوم شکمی”(VTA) که نقش مهمی در رفتارهای جستجوی غذا دارد هنگامی که آنها غذای غنی از پروتئین مصرف می کنند، فعال تر می شود.
محققان گفتند هنگامی که پروتئین محدود شده بود، ناحیه تگمنتوم شکمی بیشتر از سایر مواد مغذی به پروتئین پاسخ می داد که این مورد نشان دهنده آن بود که مغز حیوانات برای اطمینان از حفظ سطح پروتئین سازگار شده است. چنین سازگاری معنا دار است چونکه دریافت پروتئین ناکافی می تواند تأثیر بدی بر سلامتی داشته باشد و در موارد شدید به مرگ منجر شود. علاوه بر این سطح پایین پروتئین در رژیم غذایی بعنوان محرک چاقی عمل می کند اما تابحال مشخص نبود که مغز چگونه بر مصرف پروتئین تاثیر می گذارد.
دکتر فابین نانیکس اظهار داشت: یافته های ما بسیار مهم می باشد چونکه مصرف پروتئین به منظور زندگی ضروری می باشد. ما برای فرآیندهای بیولوژیکی مختلف به پروتئین و اسیدهای آمینه نیاز داریم و تنها راه دریافت آن مصرف غذا است. ازاین رو این که درک نماییم چگونه مغز رفتارهای ما را با عنایت به نیازهای فعلی ما تغییر می دهد، بسیار مهم می باشد. پیش تر شناخته شده بود که ناحیه تگمنتوم شکمی نقشی اساسی در فرآیندهای انگیزشی سایر مواد مغذی دارد و ما در این مطالعه نشان دادیم که این موارد در مورد پروتئین هم صدق می کند.