پیش بینی شدت طوفان ها به روش ناسا

روش سئو: دانشمندان ناسا درحال مطالعه صائقه ها هستند تا توسط آن بتوانند روش های جدیدی را برای پیش بینی شدت طوفان ها ایجاد کنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، در هنگام طوفان صاعقه های قدرتمند نشان دهنده قدرت بالای آن طوفان است. اما گاهی اوقات حتی طوفان های ضعیف نیز می توانند صاعقه های بزرگی داشته باشند. بنا بر این افرادی که به پیش بینی این موضوعات می پردازند، برای مشاهده نقش برخورد صاعقه ها در پیش بینی شدت طوفان باید با دقت به سایر داده ها نگاه کنند.
دانشمندان با بهره گیری از ابزار جدیدی به نام ” نقشه بردار صائقه زمین ثابت “(Geostationary Lightning Mapper) که بر روی تازه ترین ماهواره های زیست محیطی عملیاتی اداره ملی اقیانوسی و جوی وجود دارد، اطلاعاتی درباره صاعقه در طوفان ها جمع آوری کردند و بطور خاص به بررسی دو نوع از بزرگ ترین صاعقه ها در داخلی ترین قسمت یا هسته داخلی توفند دوریان پرداختند.
آنها دریافتند هنگامی که شدت طوفان زیاد شده بود، برخورد صائقه در آن توفند نیز بزرگتر و پرانرژی تر از قبل بوده است. این ابزار با تشخیص مداوم اندازه و انرژی برخوردهای صاعقه، حتی در اقیانوس های آزاد(open oceans) کار می کند. این ابزار مجهز به یک سنسور است که بعنوان یک آشکارساز رویداد نوری عمل می کند و تغییرات به وجود آمده در قله ابر که توسط رعد و برق به وجود آمده را تشخیص می دهد.
این ابزار همین طور می تواند مکان، مساحت متوسط و کل انرژی نوری صائقه را تشخیص دهد. این خاصیت ابزار یاد شده به دانشمندان امکان می دهد تا از چندین منظر جدید صاعقه را بررسی نمایند.
پژوهشگران قصد دارند در آینده تعداد زیادی از طوفان ها را تجزیه و تحلیل کنند تا تفاوت الگوهای صائقه بین طوفان های مختلف را شناسایی کنند.

منبع: