رصد یك كهكشان عجیب كه جاذبه كهكشان همسایه آنرا كج كرده است!

به گزارش روش سئو تلسکوپ ˮهابلˮ موفق به شکار تصویر یک کهکشان مارپیچی شده است که توسط جاذبه تغییر شکل پیدا کرده و از حالت قرینه درآمده است. حالا این کهکشان بسیار عجیب به لیست بزرگترین عجایب جهان راه یافته است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از اسپیس، تلسکوپ فضایی “هابل” تصویر جدید و خیره کننده ای از یک کهکشان مارپیچی دوردست را که توسط کشش گرانشی همسایه خود تغییر شکل داده، ثبت کرده است.
این کهکشان مارپیچی معروف به “NGC ۲۲۷۶” در صورت فلکی “قیفاووس”(Cepheus) در فاصله ۱۲۰ میلیون سال نوری از خورشید ما قرار دارد. در یک تصویر میدان عریض از “هابل”، میتوان آنرا به همراه همسایه کوچکتر آن یعنی “NGC ۲۳۰۰” مشاهده کرد.
در این تصویر مشاهده می شود که کشش گرانشی کهکشان همسایه، ساختار مارپیچی “NGC ۲۲۷۶” را کج و به یک طرف متمایل کرده و سبب شده است تا در لیست کهکشان های عجیب و غریب که در اصل در سال ۱۹۶۶ انتشار یافت، قرار بگیرد.
ازاین رو با وجود نیروی گرانش کهکشان “NGC ۲۳۰۰”، طرف نزدیک “NGC ۲۲۷۶” به آن به سمت آن کشیده شده و طرف دیگر آن از مرکز آن فاصله گرفته است و بدین سان است که “NGC ۲۲۷۶” نامتقارن به نظر می آید.
بازوهای مارپیچی بیرون آمده از کهکشان های مارپیچی مانند پاهای عنکبوت از مرکز این کهکشان ها منشعب می شوند. این بازوها خصوصیت های متمایز کننده کهکشان های مارپیچی هستند که می تواند ساختاری کاملاً پیچیده داشته باشد که شامل برجستگی مرکزی، دیسک مسطح با بازوهای مارپیچی و هاله ستاره ای کمتر متراکم در اطراف دیسک باشد.
کهکشان ما یعنی کهکشان راه شیری و همینطور همسایه آن کهکشان “آندرومدا” هر دو از کهکشان های مارپیچی هستند.

علاوه بر فعل و انفعال گرانشی میان “NGC ۲۳۰۰” و “NGC ۲۲۷۶”، این کهکشان نامتقارن همینطور تحت تاثیر گاز بسیار داغی قرار دارد که به صورت معمول خوشه های کهکشان را فرا گرفته است.
طبق توصیف آژانس فضایی اروپا(ESA) از این تصویر، این گاز بیش از اندازه داغ سبب ایجاد انفجار تشکیل ستاره در “NGC ۲۲۷۶” می شود که میتوان آنرا در سمت چپ تصویر بعنوان یک منطقه روشن از نور آبی رنگ مشاهده کرد.
آژانس فضایی اروپا در یک بیانیه اظهار داشت: انفجار اخیر تشکیل ستاره “NGC ۲۲۷۶” همینطور به ظهور ساکنان عجیب و غریب بیشتری شامل سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی در سیستم های دودویی مربوط می شود.