علوم فضایی چیست؟

روش سئو: ایستگاه فضایی بین المللی بتازگی در حساب کاربری خود در اینستاگرام تصاویری از فضانوردان هنگام انجام آزمایشات مختلف منتشر نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، ایستگاه فضایی بین المللی با انتشار این تصاویر نوشت: علوم فضایی، علمی است که در آن پژوهشگران پدیده های جدیدی را که در گرانش زمین قابل کشف نیست، کشف می کنند.

عکس ۱) شین کیمبرو(Shane Kimbrough) فضانورد ناسا به مطالعه مدیریت آب گیاهان می پردازد و طی آن به بررسی هیدروپونیک در وضعیت ریزگرانش می پردازد که این مساله همین طور ممکنست سیستم های آبیاری روی زمین را بهبود بخشد. کشت هیدروپونیک یا آب کشت شیوه کشت گیاه بدون خاک می باشد.

عکس ۲) آکی هیکو هوشیده(Akihiko Hoshide) فرمانده ماموریت اکسپدیشن-۶۵ و فضانورد آژانس جستجوهای هوافضای ژاپن، سرخرگ رانی پای راست خودرا برای آزمایش سالخوردگی عروقی اسکن می کند و به بررسی این مساله که پرواز فضایی طولانی مدت بر ساختار قلب عروقی یک فضانورد چه تأثیری می گذارد، می پردازد.

عکس ۳) توماس پسکه(Thomas Pesquet)فضانورد آژانس فضایی اروپا به بررسی نمونه های بلوری پروتئینی برای انجام یک مطالعه بیوتکنولوژی می پردازد. که این مساله بطور بالقوه به توسعه داروهای بهتر برای درمان انواع بیماریها در زمین و پیشرفت تجاری فضا منجر می شود.

تصویر ۴) مگان مک آرتور(Megan McArthur) فضانورد ناسا بر روی یک تحقیق فیزیک فضایی کار می کند و می خواهد فناوری مورد استفاده در تولید بلورهای نیمه رسانا را بهبود بخشد.

عکس ۵) “مارک وند هی”(Mark Vande Hei) مهندس پرواز ناسا برای مطالعه موضوع “مصونیت آسمانی”(Celestial Immunity) در داخل بخش “LSG” کار می کند. این مطالعه ممکنست بینشی در مورد تولید واکسن و داروهای جدید فراهم آورد که این امر نیز ممکنست به پیشرفت تجاری سازی فضا کمک نماید.

منبع: