وزیر ارتباطات خبر داد؛ راه اندازی اولین مركز تبادل داده های بین المللی ایران

به گزارش روش سئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اولین مرکز تبادل داده های بین المللی ایران آماده ورود به مدار فعالیت است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اولین مرکز تبادل داده های بین المللی ایران در منطقه اقتصادی وزارت ارتباطات آماده ورود به مدار فعالیت است. وی اظهار داشت: مرکز تبادل داده ها (IXP) بین المللی ایران مهم ترین زیرساخت «رفع انحصار» واردات اینترنت در کشور و نخستین گام برای رفع انحصار است.

منبع: