پرانرژی ترین نور جهان شناسایی شد

به گزارش روش سئو دانشمندان با استفاده از یک تلسکوپ واقع در چین موفق به شناسایی پرانرژی ترین نوری شده اند که تابحال مشاهده شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دانشمندان هنوز رمز و راز نورهای پرانرژی را به صورت کامل حل نکرده اند و الان آنها به رمز و راز دیگری رسیده اند.
گروهی از دانشمندان با بهره گیری از رصدخانه “LHAASO” مستقر در چین، پرانرژی ترین نوری را که تابحال مشاهده شده را رصد کردند.
دانشمندان می گویند، این نور پرانرژی از یک گروه دوازده تایی از “کانون های داغ” ساطع کننده پرتوی گاما آمده است که بیشترین انرژی مربوط به یک اشعه با حدود ۱.۴ کوادریلیون الکترون ولت انرژی است.
این در حالی است که رکورد قبلی متعلق به یک پرتوی گاما زیر یک کوادریلیون الکترون ولت بود.
این کشف حاکی از آنست که کهکشان راه شیری مملو از شتاب دهنده های ذره است که الکترون ها و پروتون ها را به سرعت بسیار بالایی می رساند.
هنوز معین نیست که چه چیزی این کانون های داغ را تولید می کند، باآنکه سحابی ها و مهدهای ستاره ای نامزد احتمالی ایجاد آنها ذکر شده اند.
این کشف همینطور ممکنست زمینه ساز خیلی از اکتشافات بعدی شود. تلسکوپ “LHAASO” مقرر است در سال ۲۰۲۱ تکمیل شود و انتظار می رود تعداد بیشتری از این منابع نور پرانرژی را پیدا کند. این کار به نوبه خود می تواند پاسخ های بیشتری در مورد نحوه ایجاد این کانون های داغ و سیستم هایی که محرک جهان هستند، فراهم آورد.

منبع: